SKR:N APURAHA OJASELLE

 Suomen kulttuurirahasto myönsi Ville Ojaselle 24 000 euron apurahan taiteelliseen työskentelyyn.

 https://apurahat.skr.fi/myonnot   

Nuotteja saatavana Music Finland Coresta.

core.musicfinland.fi/composers/ville-ojanen